DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dziennik Ustaw Nr 161, Poz. 966, z dnia 2011-08-04).