USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 92, Poz. 531, z dnia 2011-05-06).