KRAJOWY REJESTR KARNY

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dziennik Ustaw Nr 73, Poz.396, z dnia 2011-04-06).