Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 195 poz. 1198)

GRANICE

Ustawa z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 195 poz. 1199)