Ustawa z 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 47, poz. 274)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888)