ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dziennik Ustaw Nr 118, Poz. 717, z dnia 2013-06-24).