USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 241, Poz. 1448, z dnia 2012-12-21).