USTAWA z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, Poz. 613, z dnia 2013-05-28).