USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 245, Poz. 1514, z dnia 2012-12-29).