Obecnie w Polsce ELSA działa w 15 grupach lokalnych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn,Opole Poznań, Rzeszów, Słubice, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, na wszystkich wydziałach prawa i administracji zrzesza około 1000 aktywnie działających studentów. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się przede wszystkim wokół organizacji przedsięwzięć, mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych, skierowanych przede wszystkim do studentów prawa i administracji oraz młodych prawników.

Uosobieniem dążeń wszystkich młodych ludzi w całej Europie jest:

FILOZOFIA ELSA

WIZJA

"Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową "

CELE

  • Rozwój edukacji prawniczej
  • Wspieranie wzajemnego zrozumienia
  • Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników

ŚRODKI

  • Zapewnianie studentom prawa i młodym prawnikom możliwości poznania innych kultur i systemów prawnych
  • Wspieranie otwarcia na świat z zarazem profesjonalizmu studentów prawa i młodych prawników
  • Zachęcanie do działań dla dobra społeczeństwa

Obecnie w Polsce ELSA działa w 15 grupach lokalnych:

GRUPA LOKALNA ELSA BIAŁYSTOK

ul. Pogodna 65/14
15-365 Białystok

adres do korespondencji:
ELSA Białystok
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystoke-mail: bialystok@elsa.org.pl

GRUPA LOKALNA ELSA GDAŃSK

ul. Bażyńskiego 6
80-952 Gdańsk
tel. 058/552 99 53
e-mail: gdansk@elsa.org.pl


GRUPA LOKALNA ELSA KATOWICE

ul. Bankowa 11b pokój 1.9
40-007 Katowice
tel.: (032) 3591857
fax.: (032) 3591857
e-mail: katowice@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSA KRAKÓW

ul. Bracka 12, pok. 216
31 - 005 Kraków Kraków
e-mail: krakow@elsa.org.pl

GRUPA LOKALNA ELSA LUBLIN

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031, Lublin Centrum
tel. 085/537 52 19
fax 081/533 36 69
e-mail: lublin@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSA ŁÓDŹ

ul. Narutowicza 59
90-131 Łódź
tel.: (042) 635 46 53
e-mail: lodz@elsa.org.pl


GRUPA LOKALNA ELSA OLSZTYN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, DS 120 p.013
ul.Dybowskiego 7
10-718 Olsztyn
tel.: (089) 523 44 04
fax.: (089) 523 44 04
e-mail: olsztyn@elsa.org.pl
GRUPA LOKALNA ELSA OPOLE

Uniwersytet Opolski
ul. Wrocławska 4
Opole
tel.: Paweł Figzał (Prezes): 0 697 550 204
e-mail: opole@elsa.org.pl

GRUPA LOKALNA ELSA POZNAŃul. Św. Marcin 90 (Collegium Iuridicum)
61-809 Poznań
tel.: (061) 8294214
fax.: (061) 8294214
e-mail: poznan@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSA RZESZÓW

Ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów
tel/fax: (0-17) 8721564
e-mail: rzeszow@elsa.org.pl


GRUPA LOKALNA ELSA SŁUBICE

Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice
tel.: (022) 8294214
fax.: (022) 8294214
e-mail: slubice@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSA SZCZECIN

ul. Narutowicza17a pok.019
70 - 240 Szczecin
tel.: (091) 444 28 49
fax.: (091) 444 28 46
e-mail: szczecin@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSA TORUŃ

Ul. Gagarina 33, DS. 11
87-100 Toruń
tel.: (56) 612 57 90
fax.: (56) 612 57 90
e-mail: torun@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSAWARSZAWA

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00 - 927 Warszawa
tel: 022/ 552 43 12
fax: 022/ 552 43 12
e-mail: warszawa@elsa.org.plGRUPA LOKALNA ELSA WROCŁAW

ul. Więzienna 10/12 pokój 110C
50 - 138 Wrocław
tel. (0-71) 375 28 08
e-mail: wroclaw@elsa.org.pl