Prof. Dr hab. Krystyna Chojnicka

Prodziekan ds. studiów prawniczych

Prof. dr hab. Janina BłachutProdziekan ds. studiów administracyjnych:
Dr hab. Dorota Malec, prof. UJ
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej:
Dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. UJ
Kierownik Administracyjny Wydziału:
mgr Krzysztof Kopacz
tel. 422-37-42
422-10-33 wew.1165
fax 423-11-21

Z-ca Kierownika Administracyjnego Wydziału:
Elżbieta Burcon
tel. 422-10-33 wew.1505
fax 430-14-66
Kierunek Prawo

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, II piętro pok. 57a i 58 (st. dzienne), pok. 59 (st. zaoczne)
tel. 422-10-33

  • wew. 1505, 1163, 1164 oraz bezpośrednio 430-14-66 studia dzienne prawnicze
  • wew. 1161 ,1162 studia zaoczne prawnicze, pomoc stypendialna dla studentów studiów dziennych prawniczych

email: prawo@adm.uj.edu.pl