Ul. A. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

Tel. 085 745 71 46

Fax. 085 732 70 62

Dziekan:

prof. dr hab. Leonard Etel

Prodziekan ds. studiów dziennych

Dr Mariusz Popławski

Prodziekan ds. studiów zaocznych

Dr Jarosław Matwiejuk

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB