CH2B – to pierwszy unikatowy na rynku usług prawniczych zintegrowany model zarządzania projektem prawnym Klienta Biznesowego, który spełnia normy ISO 9001.

Fundamentem CH2B jest zorientowanie działań firmy na potrzeby Klienta Korporacyjnego
i Instytucjonalnego oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

Model ten funkcjonuje na bazie 16 departamentów prawnych, tak jak:

Bankowości, Rynków Kapitałowych i Finansów Publicznych,

Energetyczny,

Farmaceutyczny,

Fundacji, Stowarzyszeń i Lobbingu,

IT, Mediów, Własności Intelektualnej oraz Konkurencji,

Korporacyjny,

M & A (Fuzji i Przejęć),

Nieruchomości,

Ochrony Środowiska,

Podatkowy,

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

Procesowy,

Telekomunikacji,

Transportu i Logistyki,

Własności Przemysłowej,

Zamówień Publicznych.

Na potrzeby realizacji projektu prawnego, dla Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych tworzony jest zespół międzydepartamentowy. Składa się on z ekspertów tych dziedzin prawa, które niezbędne są do realizacji zlecenia.

Wprowadzenie zintegrowanego modelu CH2B, zapewnia:

- eliminację błędów prawnych,

- efektywność poprzez redukcję czasu i zbędnych kosztów na reaserching lub wznawianie sprawy
z powodu błędów popełnionych na początku realizacji danego projektu,

- dostęp do wiedzy eksperckiej zgodnie z kryterium kompetencji,

- zintegrowane podejście do problemu prawnego.

CH2B obejmuje obsługę oraz reprezentowanie Klientów Biznesowych w postępowaniach sądowych
i administracyjnych.