Mecenas Woroszylska mówiła o tym, jak skutecznie przygotować bezpieczną umowę współpracy pomiędzy klientem a operatorem logistycznym. W swojej prelekcji poruszyła następujące tematy: elementy bezpiecznej umowy logistycznej, umowy trójstronne, wskaźniki alarmowe, plany naprawcze, arbitraż oraz wyjście z umowy logistycznej.
W dniu 15 marca 2011 roku w Hotelu Novotel Airport w Warszawie odbędzie się konferencja TSL Business Meeting pt. „Jak przetrwać na polskim rynku usług transportowych?” organizowana przez Truck&Business Polska, podczas której Mecenas Katarzyna Woroszylska wygłosi prelekcję pt. „Najczęstsze pułapki i błędy w sporządzaniu umów transportowych z operatorami transportowymi”.
Mecenas Woroszylska posiada duże doświadczenie i odnosi wiele sukcesów w obsłudze klientów z branży TSL. Ponadto jest jedynym polskim członkiem Deutsche Gesellschaft für Transportrecht (German Association for Transport Law) oraz arbitrem sądu arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki.