Na czele nowej praktyki stanie wybitny europejski prawnik, Ian Forrester, wspólnik z Brukseli kierujący Globalną Praktyką Antymonopolową (Antitrust), reprezentujący organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia przemysłowe, suwerenne władze oraz organy rządowe w sprawach antymonopolowych i regulacyjnych, zarówno przed sądami krajowymi, jak i przed Europejskim Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
“Utworzenie Globalnej Praktyki Pro Bono pozwoli nam lepiej zarządzać działalnością pro bono firmy na całym świecie oraz skuteczniej wspierać prawników w nią zaangażowanych”, powiedział prezes White&Case, Hugh Verrier. “Poza tym wpisuje się ono w wieloletnią tradycję czynnej służby pro bono naszej firmy.”

Globalna Praktyka Pro Bono będzie koncentrowała się na trzech szeroko zakrojonych obszarach:

1Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i ochrona praw człowieka – prowadzenie szerokiego zakresu spraw pojedynczych osób i całych grup, których nie stać na kompetentną obsługę prawną, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zagrożone są prawa człowieka.

2.Propagowanie dobrego rządzenia i praworządności – doradzanie organom rządowym w nowopowstałych demokracjach w przedmiocie międzynarodowych standardów i rozwiązań, a także doradzanie w zakresie rozwoju sądownictwa.

3.Wspieranie organizacji społecznych i środowiskowych – pomaganie tym, którzy sami pomagają innym poprzez wspieranie działalności organizacji charytatywnych i pozarządowych na całym świecie, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak społecznie odpowiedzialne inwestycje międzynarodowe, własność intelektualna czy inne nie-sporne sprawy.

“Służba pro bono jest jedną z podstawowych wartości White&Case, rozpoznawalnym atutem firmy”, mówi Ian Forrester. “Z wielką radością rozpoczynam pracę z moimi kolegami, mającą na celu sprawienie, by nasze międzynarodowe usługi pro bono oraz realne zasoby rzeczywiście mogły sprawić różnicę w życiu zarówno pojedynczych osób, jak i całych społeczności międzynarodowych.”

Ian Forrester specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji, prawa handlowego, prawa celnego, wewnętrznych unijnych regulacji rynkowych, własności intelektualnej i praw konstytucyjnych. W swojej dotychczasowej karierze osobiście prowadził wiele spraw pro bono, przede wszystkim dotyczących praw człowieka.

Bronił belgijskiego dziennikarza śledczego Hansa-Martina Tillacka, gdy próbowano zmusić go do ujawnienia jego źródeł, a także kwestionował sposób, w jaki Komisja Europejska traktuje sprawy z zakresu konkurencji w świetle prawa europejskiego oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Stojąc na czele nowej praktyki w firmie, Ian Forrester nadal będzie pracował ze swoimi dotychczasowymi klientami.

Zaangażowanie White&Case w usługi pro bono sięga najwcześniejszych lat jej istnienia, a jego przykład dali zarówno założyciele firmy, jak i jej kolejni prezesi.

Przez prawie 40 lat J. DuPratt White był w kierownictwie i świadczył pomoc prawną pro bono na rzecz Komisji Międzystanowego Parku Klifów (Palisades Interstate Park Commission), utworzonej w 1900 r. przez gubernatorów stanu Nowy Jork i New Jersey by zapobiec zniszczeniu słynnych brzegów klifowych wzdłuż rzeki Hudson.

Podczas I Wojny Światowej, George Case był członkiem Rady Wojennej Czerwonego Krzyża, a następnie pomagał przekształcić poszczególne krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża w organizację międzynarodową.

Począwszy od lat trzydziestych ubiegłego stulecia, Orison Marsden, który później był przewodniczącym Komitetu Zarządzającego firmy, poświęcił czterdzieści lat pracy na rzecz Nowojorskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej (The Legal Aid Society of New York), z czego przez pięć lat pełnił funkcję prezesa zarządu. Pomagał również w założeniu Międzynarodowej Organizacji Pomocy Prawnej Międzynarodowej Rady Adwokackiej (International Bar Association’s International Legal Aid Organization).

Jeszcze niedawno były prezes White&Case, James Hurlock, pomagał w kształtowaniu Międzynarodowej Organizacji Rozwoju Prawa (International Law Development Organization) jako prezes zarządu w latach 2001-2004, a także obsługiwał Szpital Prezbiteriański w Nowym Jorku (New York Presbyterian Hospital) i przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w Instytucie Oceanograficznym w Woods Hole (Woods Hole Oceanographic Institute).

W 2009 roku White&Case poświęciła ponad 80 tys. godzin na działalność pro bono na całym świecie, co odpowiada pracy o wartości 40 mln dolarów. Firma wyłoniła też niedawno laureatów X Dorocznych Nagród Pro Bono, którymi uhonorowano 12 prawników oraz 12 zespołów z dziewięciu biur White&Case w siedmiu krajach.

White & Case LLP jest wiodącą międzynarodową firmą prawniczą zatrudniającą prawników w 36 biurach działających w 25 krajach. Spośród pierwszych firm prawniczych w Stanach Zjednoczonych, które rozwinęły działalność na szeroką skalę międzynarodową, White&Case świadczy doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie we wszystkich obszarach prawa, które mają wpływ na międzynarodową działalność gospodarczą.
Nasi klienci doceniają zarówno szeroki zakres naszglobalnej sieci, jak i dogłębną znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego oraz każdej jurysdykcji, w której znajdują się nasze biura, a także w pełni polegają na nas w zakresie kompleksowej obsługi złożonych transakcji międzynarodowych, arbitrażu i postępowań sądowych, jaką zapewniają im nasze globalne praktyki.