Bilfinger Power Systems GmbH należy do niemieckiej grupy Bilfinger, która specjalizuje się w realizacji projektów infrastrukturalnych, przemysłowych, ochrony środowiska i kubaturowych (obrót koncernu w 2012 roku wyniósł niemal 9 mld euro). Grupa Bilfinger od lat działa również na terenie Polski, realizując m.in. takie inwestycje jak: fabryka produkująca fundamenty morskich wież wiatrowych w Szczecinie, budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów, modernizacja kotłów bloków w Elektrowni Bełchatów, Południowa Obwodnica Gdańska, Obwodnica Grójca czy Zebra Tower w Warszawie.

ELWO S.A. jest średniej wielkości przedsiębiorstwem inżynieryjno-produkcyjnym, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji przemysłowych instalacji ochrony środowiska oraz zaawansowanych konstrukcji stalowych. ELWO S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 15 mln zł, zatrudnia ok. 200 pracowników. Obroty spółki za rok obrotowy 2011 wyniosły ponad 36 mln zł.