Do grona wspólników kancelarii dołączyli: adwokat Władysław Bieńkowski, radca prawny i doradca podatkowy Marcin Grzelecki, adwokat Maciej Kubiak, radca prawny Krzysztof Laskowski oraz radca prawny Marcin Nosiński.

Nowi wspólnicy, dziś już doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, od lat współtworzą zespół prawników kancelarii LSW. Zaangażowani w sprawy klientów mają również nieoceniony wpływ na rozwój poszczególnych specjalizacji i dedykowanych naszym klientom zespołów doradczych. Mianowanie do nowej roli jest wyrazem uznania dla ich wiedzy prawniczej i doświadczenia oraz umiejętności zarządzania powierzonymi projektami.

Maciej Ślusarek, wspólnik zarządzający i jeden z założycieli kancelarii LSW, podkreśla - Zakładając kancelarię, postanowiliśmy realizować konsekwentną strategię budowania stabilnego zespołu profesjonalistów, który tworzyć będą zdolni ludzie z pasją. Obok doświadczonych radców prawnych i adwokatów, ekspertów w poszczególnych dziedzinach, do naszego zespołu zapraszaliśmy młodych prawników, którzy już na studiach wykazywali się otwartymi umysłami i rozumieli, że sama wiedza prawnicza bez zrozumienia ekonomii i zagadnień biznesowych i branżowych jest bezużyteczna. Dziś jesteśmy pewni, że nasza strategia przyniosła zamierzony efekt.

Władysław Bieńkowski, adwokat, współpracuje z kancelarią od 2001 roku. Jego życie zawodowe koncentruje się wokół zagadnień gospodarczych. Reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Wspiera ich w negocjacjach transakcji handlowych, umów inwestycyjnych i konsorcjalnych oraz prywatyzacjach. Doradza w łączeniach i przekształceniach przedsiębiorstw, postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Świadczy pomoc prawną przy fuzjach i przejęciach. Reprezentuje klientów w postępowaniach karno-gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością biznesową. Doradzał m.in.: przy prywatyzacji przemysłu hutniczego, stoczniowego oraz przedsiębiorstw spedycyjnych. Reprezentował podmioty sektora bankowego w postępowaniach zarówno egzekucyjnych, upadłościowych jak i naprawczych. Doradza przedsiębiorstwom polskim, a także zagranicznym - m.in. w zakresie organizacji, rozpoczęcia i stworzenia podstawy prawnej planowanej przez nich działalności gospodarczej i przedsięwzięć biznesowych.

Marcin Grzelecki, obecny w kancelarii LSW od 2007 roku, jako doradca podatkowy i radca prawny zajmuje się planowaniem transakcji handlowych pod kątem podatkowym. Analizuje konsekwencje podatkowe restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmuje się także optymalizacją podatkową procesów inwestycyjnych. Przeprowadził szereg przeglądów podatkowych z zakresu CIT i VAT. Pomaga klientom przygotowywać efektywne rozliczenia podatkowe. Reprezentuje ich w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Działa aktywnie w ramach procesów stanowienia prawa, reprezentując Klientów zainteresowanych pracami nad projektami aktów prawnych.

Maciej Kubiak, adwokat, jest związany z kancelarią LSW od 2008 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa mediów i filmowego, prasowego, komputerowego i nowych technologii, reklamy i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Wspiera klientów w rozwiązywaniu sporów sądowych, a także negocjacjach i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Jego doświadczenie obejmuje obsługę prawną produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysokobudżetowych, międzynarodowych koprodukcji. Zajmuje się stałą obsługą prawną polskich producentów telewizyjnych. Doradza wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów oraz innych imprez kulturalnych i sportowych. Zajmuje się bieżącym doradztwem agencjom reklamowym i PR oraz domom produkcyjnym i mediowym. Doradza w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Wspiera klientów w sprawach cywilnych i karnych związanych m.in. z ochroną własności intelektualnej. Aktywnie uczestniczy w pracach pro bono w ramach Programu Pro Bono LSW.

Krzysztof Laskowski, radca prawny, jest specjalistą w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz prawa związanego z publicznym obrotem papierami wartościowymi. Jego doświadczenie obejmuje szereg pomyślnie zakończonych projektów typu M&A, w tym transakcji z udziałem podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza również funduszom typu private equity i venture capital. Do jego obowiązków należy pomoc prawna na każdym etapie projektu - począwszy od ustalenia optymalnej struktury inwestycji, poprzez stworzenie i negocjowanie umowy inwestycyjnej i stosownych dokumentów korporacyjnych, po monitorowanie i optymalne wyjście z inwestycji. Zasiada w kilku radach nadzorczych, dzięki czemu ma możliwość spojrzeć na realizowane przez spółki projekty szerzej i w dłuższej perspektywie.

Marcin Nosiński dołączył do zespołu LSW najpóźniej, bo w 2010 r. Jako radca prawny doradza podmiotom związanym z branżą nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje przede wszystkim prawo nieruchomości i pomoc firmom deweloperskim przy realizacji procesu inwestycyjnego, a także prowadzenie negocjacji w ramach transakcji oraz ewentualnych sporów. Pracuje dla klientów prowadzących w Polsce inwestycje polegające na nabywaniu istniejących lub budowaniu nowych obiektów. Prowadzi liczne sprawy sądowe, reprezentując klientów między innymi w sporach powstających przy realizacji inwestycji związanych z EURO 2012.

Jego doświadczenie obejmuje także negocjacje umów najmu dużych obiektów logistycznych, umów dotyczących dostaw just-in-time dla dużych zakładów produkcyjnych, umów z zakresu prawa przewozowego oraz zagadnień podatkowych. Zajmował się także doradztwem dla inwestorów w negocjacjach z administracją publiczną przy inwestycjach i związanych z tym zagadnieniach prawnych dotyczących budowy dróg publicznych. Brał udział w projektach związanych z nabywaniem nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym, związanym z wywłaszczeniami, również w trybie przepisów dekretu warszawskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji i wykładów, głównie o tematyce nieruchomościowej.