Wyszkolenia jednego psa przewodnika trwa około 1,5 roku a szacunkowy koszt wynosi około 15 000 zł. Z tego względu Fundacja planuje wprowadzenie systemu umożliwiającego przekazywanie darowizn finansowych za pośrednictwem strony internetowej Fundacji. Związana jest z tym jednak skomplikowana umowa cywilnoprawna z operatorem systemu, której brzmienie konsultują prawnicy.

Osoby i firmy gotowe finansowo wesprzeć program szkolenia psów przewodników mogą wejść na stronę fundacji Vis Maior: http://fundacjavismaior.com/