Sprzedaż akcji Mennicy Polskiej S.A. została przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu. Liczba złożonych zapisów znacząco przewyższyła liczbę oferowanych akcji. Cena akcji została określona
z minimalnym dyskontem w stosunku do ceny rynkowej, a z uwagi na liczbę akcji sprzedanych za jednym razem była to innowacyjna transakcja. Mennica Polska S.A. jest jedyną mennicą na świecie, której akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego.
„Z przyjemnością doradzaliśmy Ministerstwu Skarbu Państwa i Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A. przy tej przełomowej transakcji w Polsce. Projekt ten podkreśla również czołową pozycję rynkową
Allen & Overy jako doradcy w sprawach z zakresu rynków kapitałowych” - skomentował Zbigniew Mrowiec, partner w Dziale Rynków Kapitałowych kancelarii Allen & Overy.
Zespołem Allen & Overy kierował Zbigniew Mrowiec, którego wspierali Artur Nowacki, starszy prawnik,
i Paweł Mruk-Zawirski, prawnik.