Paweł Maniewski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez Cambridge University, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W 2008 roku został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując w kancelariach prawnych i w spółce kapitałowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz procedury cywilnej. Zajmował się również regulacją stanu prawnego przedwojennych nieruchomości, w tym sporządzaniem pism procesowych w postępowaniu nieprocesowym.

Kancelaria powiększyła biuro do 550 m2. Zwiększenie powierzchni ma związek z dalszym systematycznym wzrostem zatrudnienia.