W przetargu o wartości szacunkowej zamówienia ponad 2 mld zł zamawiający otrzymał 4 oferty. Za najkorzystniejszą PKP Intercity uznało ofertę złożoną przez konsorcjum firm Stadler Polska i Newag.

Wyrok KIO, po zakończeniu kontroli uprzedniej postępowania, otwiera PKP Intercity drogę do podpisania umowy ze zwycięskim konsorcjum.

„Ta wygrana to efekt półrocznej pracy całego naszego zespołu zamówień publicznych, którego członkowie doradzali konsorcjum od pierwszych dni przetargu, począwszy od ogłoszenia o zamówieniu, pytania do siwz, po pomoc przy sporządzeniu oferty, aż do reprezentacji w postępowaniach odwoławczych w KIO. Cieszymy się ogromnie z tego sukcesu, a klienci podzielają naszą radość.” - skomentowała mec. Aldona Kowalczyk, partner odpowiedzialny za praktykę prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze Dentons.

Zwycięskie konsorcjum w postępowaniu odwoławczym w KIO dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty reprezentowały: mec. Aldona Kowalczyk i mec. Anna Szymańska.

mec. Aldona Kowalczyk

mec. Anna Szymańska