Clifford Chance będzie doradzał przy ogólnych aspektach przygotowania, budowy i finansowania instalacji składowania dwutlenku węgla. Chodzi o instalację skłądowania dwutlenku węgla (CCS) zlokalizowaną w Rogowcu. Jest to jedna z największych inwestycji w technologię CCS na świecie, a jej celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez jego wychwytywanie, transportowanie i geologiczne składowanie. Będzie to pierwsza tego tego typu instalacja w Polsce i jedna z pierwszych w Europie.

Daniel Kopania, który kieruje zespołem ds. budownictwa i infrastruktury w warszawskim biurze Clifford Chance, stwierdził: "Kluczem do realizacji tego projektu jest umiejętne wykorzystanie doświadczenia naszych prawników specjalizujących się w zamówieniach publicznych, infrastrukturze i finansach oraz kwestiach dotyczących środowiska naturalnego i zmian klimatycznych."

Nigel Howorth, współkierujący globalną grupą ds. zmian klimatycznych Clifford Chance, dodał: "Dotychczas na świecie nie istnieją żadne duże elektrownie posiadające zintegrowane systemy CCS działające na zasadzie komercyjnej. Cieszymy się, że możemy być częścią zespołu realizującego ten innowacyjny projekt dotyczący emisji CO2

Polska instalacja CCS stanowi jedno z ogniw całego łańcucha projektów tego typu, tworzonego przez Komisję Europejską. Wniosek o dofinansowanie polskiego projektu przez Europejski Program Energetyczny na rzecz Naprawy Gospodarczej (ang. European Energy Programme for Recovery – EEPR) kwotą 180 mln euro jest obecnie rozpatrywany. Instalacja będzie jedną z największych inwestycji budowlanych w Polsce i będzie stanowić część powstającego w Bełchatowie bloku energetycznego o mocy 855 MW, przy budowie którego również doradza Clifford Chance.

Międzynarodowy zespół 17 prawników Clifford Chance z Warszawy, Londynu i Paryża będzie doradzał PGE w kwestiach dotyczących budownictwa, ochrony środowiska, infrastruktury, zamówień publicznych i finansów.

W skład zespołu wchodzą: Daniel Kopania (counsel, Warszawa), Stanisław Wajda, ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska (counsel, Warszawa), Grzegorz Namiotkiewicz (partner zarządzający, Warszawa), Marcin Bejm (starszy prawnik, Warszawa), Nigel Howorth (partner, Londyn), Tim Steadman (partner, Londyn), Peter Zaman (partner, Londyn) oraz Nicholas Wong (partner, Paryż).