Baltic Business Forum tym razem poświęcone będzie przełamywaniu barier we współpracy gospodarczej pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego, UE i Wschodem. Gośćmi kongresu będą m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, który w tym roku objął forum honorowym patronatem. W forum weźmie udział wielu przedstawicieli świata polityki, gospodarki i biznesu. Jednym z panelistów będzie również mec. Jarosław Chałas, zasiadający w zarządzie BBF.

„Biznes bez granic” i problem budowania przyjaznej mu infrastruktury: politycznej, prawnej, finansowej, ekologicznej, medialnej to tematy tegorocznego BBF. Wśród omawianych kwestii pojawią: bezpieczeństwo energetyczne, które wyraźnie znalazło się na skrzyżowaniu polityki i biznesu, paliwa przyszłości, rozwój Internetu szerokopasmowego i nowych technologii w telekomunikacji, dynamika rozwoju rynków medialnych, zwłaszcza internetowych, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Stowarzyszenie Baltic Business Forum powstało w 2009 roku z inicjatywy grupy osób, które w swojej działalności zawodowej i społeczno-politycznej zajmują się gospodarką i polityką zagraniczną. Inicjatywę wsparł prezydent Aleksander Kwaśniewski.