Mec. Mykowski to doświadczony in - house lawyer w zakresie obsługi międzynarodowych korporacji w tej branży. Wielokrotnie zajmował się roszczeniami wynikającymi z posadowienia urządzeń energetycznych na nieruchomościach, tworząc koncepcję obrony przedsiębiorstw. Brał udział w procesach taryfikacji i prowadził spory z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki na tym tle. Opiniował problematykę zdalnego odczytu zużycia energii (smart grid).

Zajmuje się prawem ochrony środowiska, zagadnieniami odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Pełnił m.in. funkcję koordynatora obsługi prawnej ENERGA - OPERATOR S.A. oraz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Prowadził obsługę korporacyjną organów wielu przedsiębiorstw. Opiniował projekty przekształceń organizacyjnych, procesów biznesowych i ich skutków w sferze uprawnień pracowniczych, łączenia spółek, umorzeń udziałów, zbywania papierów wartościowych i przesunięć majątkowych w ramach grup kapitałowych z udziałem jednostek sektora publicznego.

Mec. Marcin Mykowski posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu nielegalnego pobierania energii, uprawnień przedsiębiorstw dotyczących wycinki nasadzeń w obrębie magistrali energetycznych oraz BHP.