Wybór Barry'ego Salzberga jest wynikiem złożonego procesu nominacji i zatwierdzania kandydatów, przeprowadzanego co cztery lata, we wszystkich firmach należących do sieci Deloitte. Jako nowy prezes (Chief Executive Officer) będzie kierował pracą 53 firm w 150 krajach, zatrudniających ponad 170.000 pracowników.

”Z pokorą przyjmuję ten dowód zaufania, jakim obdarzono mnie w tak niezwykłym momencie dziejowym” – podkreśla Barry Salzberg. ”Byłem bliskim współpracownikiem Jima Quigleya i zawsze podziwiałem jego zaangażowanie w budowanie kultury i wartości firmy, dzięki któremu zajmujemy dziś pozycję lidera na światowym rynku. Cieszę się, że będę kierował Deloitte i mogę dzięki temu przyczynić się do rozwoju jego działalności i stałego podnoszenia jakości obsługi klientów”- dodaje.

Barry Salzburg pracuje w Deloitte USA od 1977 roku. Przed objęciem funkcji kierowniczych najwyższego szczebla był partnerem odpowiedzialnym za obsługę klientów oraz szefem Działu Podatkowego, w którym cieszył się opinią wybitnego specjalisty w dziedzinie podatku od osób fizycznych oraz rozliczeń podatkowych partnerów. Pod jego kierownictwem, firma znacząco zwiększyła udział w rynku i zdobyła wiele nagród i wyróżnień.

Nowy CEO Deloitte posiada tytuł licencjata w zakresie księgowości zdobyty w Brooklyn College, doktora prawa Brooklyn Law School oraz magistra prawa podatkowego z New York University School of Law. Jest członkiem New York State Bar Association, the American Institute of Certified Public Accountants, the New York State Society of Certified Public Accountants oraz the New York County Lawyers Association. Działa w zarządach organizacji branżowych, takich jak Center for Audit Quality, Committee Encouraging Corporate Philanthropy czy Partnership for New York.

W branży, Barry Salzburg znany jest z zaangażowania w tworzenie perspektyw rozwoju przyszłej kadry kierowniczej. Jego zasługą jest stworzenie Uniwersytetu Deloitte, ultranowoczesnej placówki edukacyjnej o wartości 300 mln USD, której otwarcie nastąpi w tym roku w USA. Ponadto jest prezesem Zarządu College Summit i honorowym członkiem Zarządu YMCA w rejonie Greater New York. Niedawno powołano go na członka Zarządu Globalnego United Way.