Proces wyboru inwestora dla BZ WBK został zorganizowany w formie aukcji skierowanej do wyselekcjonowanej grupy instytucji finansowych. Transakcja została zrealizowana przez Banco Santander S.A. w drodze wezwania na sprzedaż 100% akcji w BZ WBK.

Z ramienia Linklaters transakcję prowadzili Matthew Middleditch, partner w Londynie oraz Jolanta Tropaczyńska, partner kierująca praktyką korporacyjną warszawskiego biura Linklaters, a także Daniel Cousens, Counsel w biurze w Warszawie.
“Jesteśmy bardzo zadowoleni, ze transakcję udało się zamknąć w okresie krótszym aniżeli sześć miesięcy od jej podpisania, zwłaszcza, że był to proces bardzo złożony z uwagi na dokonywane równolegle dokapitalizowanie AIB.” – wyjaśnia Jolanta Tropaczyńska.

BZ WBK to czwarty pod względem wielkości bank w Polsce, notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż polskich aktywów jest częścią globalnej strategii AIB w zakresie podwyższenia kapitałów, której celem jest spełnienie wymagań nałożonych na spółkę przez irlandzki organ nadzoru finansowego.