Oferta 39.496.196 (33,1%) akcji spółki górniczej z południowo-zachodniej Polski jest drugim w Europie i największym w Polsce debiutem giełdowym w 2011 r. Częściowa prywatyzacja JSW jest największą transakcją sprzedaży aktywów dokonaną w Polsce w bieżącym roku i pozwoliła zgromadzić 5,4 mld PLN (1,97 mld USD), co stanowi ponad jedną trzecią wpływów z prywatyzacji przewidywanych przez Skarb Państwa na ten rok.

W skład zespołu prawników, którym kierował Jarosław Grzesiak - Partner Zarządzający warszawskim biurem kancelarii - weszli Łukasz Pawlak i Piotr Szelenbaum z Warszawy i Joseph Marx z Frankfurtu.

Pomimo globalnej niechęci do ponoszenia ryzyka, spowodowanej ciągłymi problemami z zadłużeniem krajów członkowskich położonych na obrzeżach strefy euro i pomimo kulejącego rynku debiutów giełdowych w Europie, JSW zdołała skutecznie zachęcić inwestorów do złożenia zapisów na akcje spółki. Transakcja stanowiła od początku duże wyzwanie, ponieważ prywatyzacji sprzeciwiały się związki zawodowe, jednak w wyniku intensywnych negocjacji stronom udało się osiągnąć
zadowalający kompromis.

JSW jest czwartym producentem węgla notowanym na GPW i przewyższa pozostałych trzech pod względem wartości rynkowej: czeskiego - New World Resources, polskiego - Lubelski Węgiel Bogdanka oraz ukraińskiego - Sadovaya Group.

Rolę globalnych organizatorów oraz prowadzących księgę popytu pełniły w transakcji Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase oraz UniCredit. Ponadto w realizacji oferty pomagały PKO BP, Ipopema Securities, Societe Generale, BRE Bank oraz Wood&Co. Doradcą prawnym JSW była kancelaria White & Case, natomiast doradcą prawnym konsorcjum banków - Allen & Overy.

Debiut giełdowy JSW jest największym debiutem w Polsce w tym roku, zaraz po nim jest pierwsza oferta publiczna Open Finance, w której kancelaria Dewey & LeBoeuf reprezentowała UniCredit jako subemitenta.