Warsztaty mec. Ewy Don-Siemion na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są w języku angielskim. Ich przedmiotem jest przygotowywanie dokumentów prawniczych w języku angielskim, do których należą m.in. korespondencja z klientami, memoranda oraz raporty due diligence. Uczestnicy zajęć będą także zajmować się praktycznymi rozwiązaniami problemów prawnych.

Naszą ambicją jest prowadzić najlepszy ośrodek międzynarodowego kształcenia prawników. Interesuje nas innowacja w edukacji prawniczej. Dlatego chcemy rozbudowywać współpracę z adwokatami i radcami, którzy mają zagraniczne doświadczenie. Perspektywa praktyków pozwala dużo lepiej zrozumieć teorię. Mecenas Ewa Don-Siemion pracowała w jednej z najbardziej prestiżowych firm prawniczych w Nowym Jorku i obecnie kieruje kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, która obsługuje podmioty z kraju i zagranicy. Jestem przekonany, że studenci mogą się od niej dużo dowiedzieć”– mówi Filip Wejman, który zarządza Szkołą Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.