Amerykańska Izba Handlowa to prestiżowa organizacja biznesowa, która zrzesza obecnie ok. 300 firm z udziałem kapitału amerykańskiego działających w Polsce. Za główne cele stawia sobie wspieranie rozwoju podmiotów członkowskich poprzez wdrażanie idei współpracy i tworzenie platformy wymiany doświadczeń.

W działaniach na rzecz organizacji Kancelarię Prawną będzie reprezentował Rafał Trusiewicz, wspólnik: „Członkostwo w Amerykańskiej Izbie Handlowej to z jednej strony ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale również poważne zobowiązanie dla Kancelarii. Naszym zdaniem działania wszystkich organizacji biznesowych i firm w nich zrzeszonych mają szczególną wartość ze względu na obecną – trudną - sytuację rynkową. Chcemy intensywnie zaangażować się w prace Izby i jej komitetów, żeby jak najlepiej wspierać cele Izby oraz działać na rzecz budowania jak najkorzystniejszych warunków dla środowiska biznesu w Polsce”.

Kancelaria Prawna Trusiewicz Siwko powstała w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, nieruchomości i transakcji M&A. Zespół Kancelarii odpowiada
m.in. za kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjnym związanym z restrukturyzacją nieruchomości strategicznych PKP S.A. (wartość transakcji 5 mld zł) oraz doradztwo przy projektach inwestycyjnych związanych z przygotowaniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Obecnie Kancelaria należy również do innych organizacji, zrzeszających firmy o wspólnych celach biznesowych. Są to:

  • Kazachskie Zrzeszenie Prawników Branży Paliwowej (Kazakhstan Petroleum Lawyers’ Association, KPLA), które skupia wiodące kancelarie prawne w Kazachstanie,
  • Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), która wspiera rozwój firm, działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce,
  • Polski Kongres Drogowy, stowarzyszenie branżowe zajmujące się kwestiami inwestycji i drogownictwa w Polsce,
  • Construction Club, który powstał przy Fundacji Pro Economicus jako narzędzie konsolidacji branży budowlanej i jej dialogu z decydentami i inwestorami.

Kancelaria Trusiewicz Siwko jest również członkiem założycielem stowarzyszenia Food Lawyers Network, które zrzesza kancelarie specjalizujące się w prawie żywnościowym z państw Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Australii.