Porady prawne będą udzielane przez doświadczonych prawników WKB w biurze Kancelarii przy ul. Polnej 11 w Warszawie w dniu 3 października 2009 roku w godzinach 9.00-15.00.

Dzień bezpłatnych porad prawnych będzie doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z prawnikami WKB: Agnieszką Wiercińską-Krużewską, Janem Rolińskim, Jakubem Jędrzejakiem, Aleksandrą Politańską, Agnieszką Skorupińską, Anną Węgrzyn, Bartoszem Marciniakiem, Mariuszem Zającem.

Akcja adresowana jest przede wszystkim do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które na co dzień nie mogą skorzystać z płatnej pomocy prawnej.

Mapa miast oraz lista adwokatów i aplikantów biorących udział w akcji znajduje się na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej www.nra.pl