Grupa Auchan przejmie działalność operacyjną oraz aktywa nieruchomościowe podmiotu zależnego Grupy Metro w Polsce, Rumunii, Rosji i na Ukrainie.

W ramach transakcji nabycia aktywów Real Europa Wschodnia przejętych zostanie łącznie 91 hipermarketów Real w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie, z czego 54 hipermarkety w samej Polsce, jak również 13 centrów handlowych w Rosji i Rumunii. Wartość transakcji opiewa na kwotę 1,1 miliarda EUR.

Transakcja podlega zgłoszeniu do stosownych organów antymonopolowych i z zastrzeżeniem uzyskania ich zgody, zostanie najprawdopodobniej sfinalizowana w 2013 r.

Doradztwo prawne na rzecz Auchan sprawował zespół prawników z biur kancelarii GLN w Bukareszcie, Kijowie, Moskwie i Warszawie koordynowany przez wspólników biura paryskiego, w szczególności: Christophe Eck (prawo spółek) oraz Emmanuel Reille (prawo ochrony konkurencji).

W Polsce, zespołem prawników kierowali wspólnicy: Dariusz Tokarczuk i Hugues Moreau, wspierani przez starszych prawników Szymona Chwalińskiego (prawo ochrony konkurencji), Błażeja Czwarnoka (prawo nieruchomości), Joannę Jasiewicz (prawo pracy) i Edytę Zalewską (prawo spółek).

Doradztwo prawne na rzecz Metro sprawowała kancelaria Hengeler Mueller w szczególności: Christof Jaeckle (wspólnik) oraz Bjoern Bork (prawnik) w kwestiach z zakresu prawa spółek, oraz Christoph Stadler w kwestiach z zakresu ochrony konkurencji.

W Polsce, Grupie Metro doradzała kancelaria Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski.