Z udziałem globalnej grupy Baker & McKenzie zajmującej się rynkiem private equity i wiodących komentatorów specjalizujących się w tej branży, raport Insights ilustrujący wgląd w ten rynek opisuje perspektywy i trendy oraz daje rady i wskazówki dostarczające informacji inwestorom, sponsorom, funduszom i zarządzającym.

Zobacz: Baker & McKenzie wygrywa pecedensową sprawę

Wkład w sporządzenie raportu mają przedsiębiorstwa typu private equity EQT i CHAMP; fundusz funduszy AXA Private Equity; spółka portfelowa Ideal Standard oraz japoński dom maklerski ITOCHU.

Najważniejsze poruszone sprawy to m.in.:

  • Analiza trendów na rynku papierów dłużnych;
  • Wzrost ubezpieczenia gwarancyjnego i odszkodowawczego jako metody wypełniania luki pomiędzy oczekiwaniami strony sprzedającej i strony kupującej;
  • Podsumowanie trendów w dziedzinie ochrony zdrowia i sektorze farmaceutycznym;
  • Wywiad z Vincentem Gombaultem, dyrektorem zarządzającym funduszu funduszy AXA Private Equity.

Zobacz: Baker & McKenzie doradzała Penta Investments

Insights stanowi cykl raportów przygotowywanych przez grupę Baker & McKenzie zajmującą się private equity, w skład której wchodzi prawie 300 prawników specjalizujących się w tej dziedzinie na całym świecie, w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku. Grupa działa na rzecz wielu sponsorów, spółek portfelowych i zespołów zarządzających na całym świecie we wszystkich sektorach.

W 2012 roku grupa została nazwana przez magazyn Legal Business Zespołem Roku w dziedzinie Private Equity.