W dniu 12 czerwca 2013 r. Nordea Bank AB podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę, na podstawie której PKO BP SA nabędzie akcje w Nordea Bank Polska S.A. w drodze wezwania na wszystkie akcje od skandynawskiego banku.

Jednocześnie z nabyciem akcji w polskim banku, PKO-BP SA nabędzie wszystkie akcje w NORDEA Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz w NORDEA Finance Polska S.A. oraz część aktywów kredytowych Nordea Bank AB związanych z rynkiem polskim.

Ze względu na strukturę bilansu Nordea Bank Polska SA bardzo istotne znaczenie ma jednoczesne udzielenie PKO-BP przez skandynawski bank długoterminowego finansowania na poziomie 4 mld EURO oraz przejęcie części ryzyka związanego z portfelem kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych.

Zamknięcie transakcji jest uwarunkowane wcześniejszym uzyskaniem zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Partnerem odpowiedzialnym za kierowanie całą transakcją ze strony K&L Gates jest mec. Andrzej Mikosz, na poziomie operacyjnym za prowadzenie transakcji odpowiada Bartosz Niemczynowicz, associate.

Obok niego za poszczególne elementy transakcji odpowiadają mec. Dominika Mizielińska, of counsel i mec. Oskar Tułodziecki, partner - za kwestie związane z sprawami własności intelektualnej i technologii informatycznych. Mec. Lech Giliciński odpowiada za kwestie związane z finansowaniem i przeniesieniem aktywów finansowych.

Zespół K&L Gates w transakcji tworzy ponad dwudziestu prawników z Warszawy, Londynu, Berlina i Frankfurtu.

Pozostałymi doradcami Nordea Bank AB byli:

- w zakresie prawa angielskiego - Slaughter&May

- w zakresie prawa szwedzkiego - Delphi i Gernand & Danielsson.

Doradcą finansowym jest Bank of America Meryll Lynch oraz KPMG.

Bankowi PKO BP S.A. doradzali Greenberg&Traurig (doradca prawny), Barclays Capital (doradca finansowy) i Ernst&Young.