Międzynarodowa kancelaria prawnicza Norton Rose Fulbright doradzała Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., występujących jako globalni koordynatorzy oraz wiodący organizatorzy finansowania na rzecz UniCredit Bank AG, London Branch występującego jako agent kredytu oraz innych instytucji finansowych występujących jako organizatorzy finansowania i pierwotni kredytodawcy przy transakcji refinansowania zadłużenia spółki Polkomtel sp. z o.o. związanego z jej nabyciem w listopadzie 2011 r., w wysokości 7,95 mld zł.

Polkomtel sp. z o.o. jest operatorem komórkowym sieci Plus, zakupionym w 2011 r. przez Zygmunta Solorza - Żaka, założyciela i udziałowca spółki Cyfrowy Polsat S.A., która jest wiodącym polskim operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej.

Grzegorz Dyczkowski, partner odpowiedzialny za praktykę bankową w warszawskim biurze kancelarii Norton Rose Fulbright powiedział: „Refinansowanie zadłużenia Polkomtel to jedna z największych i najbardziej skomplikowanych transakcji finansowania w historii polskiego rynku bankowego. Ta transakcja jak i nasze wcześniejsze doradztwo prawne na rzecz banków finansujących nabycie Polkomtel w 2011r. potwierdza zdolność Norton Rose Fulbright jako wiodącej praktyki bankowej w Warszawie i Londynie do prowadzenia złożonych transakcji finansowania dłużnego, podlegających przepisom różnych jurysdykcji”.

Zespołem Norton Rose Fulbright kierowali Dan Kennedy (partner z londyńskiego biura) oraz Grzegorz Dyczkowski (partner z warszawskiego biura). W skład zespołu Norton Rose Fulbright wchodzili ponadto: Tomasz Rogalski (senior associate / radca prawny), Adrian Koziński (associate). Z londyńskiego biura wspierali ich Tomas Gardfors (partner), Tim Waghorn (senior associate) oraz Jonathan Ng (associate).