Z początkiem roku weszły w życie pozostałe przepisy znowelizowanej ustawy VAT z dnia 7 listopada 2008 roku. Wśród wielu nowych rozwiązań warto zwrócić uwagę na możliwość zwolnienia od opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości, a także pozostałe regulacje dotyczące nieruchomości.

Nowe przepisy umożliwiają zwolnienie od VAT podatników, którzy sprzedadzą budynek lub lokal po upływie co najmniej dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Znowelizowana ustawa na nowo definiuje „pierwsze zasiedlenie”. Dzięki zmianom odnosi się ono teraz nie tylko do budynków mieszkalnych, ale wszystkich – także starych zmodernizowanych obiektów, których kwota przeznaczona na odnowienie nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynku.

Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT z 7 listopada 2008 roku w przypadku sprzedaży nieruchomość po upływie co najmniej dwóch lat od pierwszego zasiedlenia stwarzają przedsiębiorcom alternatywę dotyczącą jej opodatkowania. Można skorzystać ze zwolnienia z opłaty VAT lub zrezygnować z tej opcji. Jeśli sprzedający zdecyduje się na zwolnienie z VAT, dokonując transakcji sprzedaży budynku po upływie np. czterech lat od pierwszego zasiedlenia, jego obowiązkiem będzie zwrot części wcześniej odliczonego podatku VAT, co zgodne jest z dziesięcioletnim okresem obowiązku weryfikacji podatku naliczanego w przypadku sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku należy jednak opodatkować sprzedaż nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnej, który uiszcza nabywca. W związku z tym korzystniejsze może okazać się zrezygnowanie z opcji zwolnienia z VAT. Wtedy warto pamiętać, że zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Ponadto, obligatoryjne dla tego rozwiązania jest przedstawienie właściwemu dla nabywcy urzędowi skarbowemu odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego wybór opodatkowania.