statystyki

Odrzucenie pisma inicjującego sądowe postępowanie cywilne

16.07.2008, 14:36; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:40
 Małgorzata Gabriel, adwokat, Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Gabriel

Dla należytego zrozumienia zasad dotyczących odrzucania pism inicjujących postępowanie sądowe regulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego, potrzebne jest wyjaśnienie samego pojęcia odrzucenie. Otóż o odrzuceniu pisma możemy mówić wtedy, gdy sąd nie przyjmuje go do merytorycznego rozpoznania, biorąc za podstawę przyczyny natury formalno-procesowej. Często odrzucenie mylone jest przez osoby nie będące profesjonalistami z oddaleniem. Oddalenie zaś w odróżnieniu od odrzucenia podyktowane jest względami merytorycznymi. Zatem sąd oddala pozew czy apelację, wtedy gdy stwierdzi, po przeanalizowaniu ich treści, że są nieuzasadnione. Dokonując zaś odrzucenia sąd w ogóle nie wnika w ocenę merytoryczną zawartości pisma. Bierze pod uwagę jedynie przesłanki formalne. Pismami wszczynającymi postępowanie sądowe może być pozew w postępowaniu procesowym albo wniosek w postępowaniu nieprocesowym. Art. 199 kpc wskazuje przesłanki stanowiące podstawy odrzucenia pozwu. Zasady te stosuje się odpowiednio do postępowania inicjowanego wnioskiem (zgodnie z art. 13 § 2 kpc). Sąd odrzuca pozew gdy: droga sądowa jest niedopuszczalna, między tymi samymi stronami o to samo roszczenie sprawa jest już w toku albo została prawomocnie osądzona, jedna ze stron nie ma zdolności sądowej lub powód nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeśli powód jest jednostką organizacyjną, w której organie zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Dodatkowo zgodnie z art. 1099 kpc sąd odrzuci pozew lub wniosek jeżeli stwierdzi tzw. brak jurysdykcji krajowej. Zasady te dotyczą również pozwu wzajemnego. Istnieją szczególne sytuacje, w których sąd odrzuci pozew – dzieje się tak na etapie postępowania o zabezpieczenie kosztów gdy pozwany wystąpi z takim wnioskiem a powód nie wniesie kaucji w terminie wyznaczonym przez sąd (art. 1124 § 3 kpc) oraz w przypadku gdy spór objęty jest zapisem na sąd polubowny, a pozwany podniesie zarzut zapisu na ten sąd przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 1165 § 1 kpc). Ponadto w sprawach o ubezwłasnowolnienie sąd odrzuci wniosek o ubezwłasnowolnienie jeżeli ma być ono orzeczone z uwagi na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy, a wnioskodawca nie przedstawił żądanego świadectwa lekarskiego o stanie psychicznym osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona albo też świadectwo nie uprawdopodabnia takiej choroby czy niedorozwoju (art. 552 § 2 kpc). W każdym ze wspomnianych przypadków chodzi o taką wadę pisma, która istnieje już w chwili wszczęcia postępowania.


Pozostało jeszcze 18% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane