Komisja Europejska opublikowała wstępny raport z sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym
W raporcie Komisja przedstawia wniosek, że wskutek praktyk opóźniających wejście generyków na rynek publiczne systemy ochrony zdrowia tracą możliwość zaoszczędzenia wydatków na leki. To poważny argument, który nadaje sprawie wymiar publiczny. Mam wrażenie, że Polsce mechanizmy prawne dotyczące dopuszczania leków do obrotu i wpisywania leków na listy refundacyjne są stosowane w praktyce w sposób, który preferuje leki generyczne ze względu na ich z zasady mniejszą cenę nawet kosztem nierespektowania praw producentów leków oryginalnych.