Wczoraj posłowie debatowali nad rządowym projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego i karnego, który eliminuje udział ławników w sprawach rodzinnych i nieletnich, w tym w sprawach o rozwód i separację. – Sprawy te stanowią 72 proc. wszystkich spraw cywilnych, a sędziowie w razie wątpliwości mogą korzystać z opinii fachowców – mówi Beata Kempa, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Udział ławników w takich sprawach jest konieczny. Nie można tu opierać się tylko na profesjonalizmie sędziego, ale też na doświadczeniu życiowym ławników – twierdzi poseł Stanisław Chmielewski (PO). Zdaniem projektodawców ograniczenie udziału ławników na rzecz sądownictwa zawodowego usprawni pracę wymiaru sprawiedliwości. Zmniejszy też koszty, które sięgają 200 mln zł rocznie oraz liczbę spraw, które spadają z wokandy z powodu nieobecności ławników. Projekt stanowi też, iż sąd karny będzie orzekał tylko w składzie jednego sędziego (obecnie sędziego i dwóch ławników). Wyjątkiem będą sprawy o występki zagrożone karą więzienia powyżej 5 lat oraz w sprawy o zbrodnie.