Prace związane z tworzeniem list biegłych sądowych, rzeczoznawców i pozyskiwaniem odpowiednio wykształconych i doświadczonych ekspertów to jeden z najbardziej czasochłonnych i pracochłonnych elementów wśród obowiązków zawodowych pracowników kancelarii prawnych, firm branży prawniczej i Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. Aktualna baza ekspertów CEBiR dostępna online wychodzi naprzeciw potrzebie ułatwienia realizacji procesu pozyskiwania biegłych, a samym biegłym daje możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych zleceniodawców.

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców to pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięgu. To bieżące źródło danych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie nauki lub szczególne umiejętności. Baza umożliwia biegłym sądowym, rzeczoznawcom, lekarzom sądowym, tłumaczom przysięgłym, mediatorom, prawnikom, adwokatom, notariuszom i radcom prawnym promowanie swoich usług i jest źródłem informacji na temat aktualnych danych teleadresowych instytucji, ośrodków naukowych, firm i kancelarii prawnych. CEBiR to natychmiastowy dostęp do bazy danych z ponad 100 tysiącami rekordów oraz możliwość przeszukiwania bazy oparta na wielokryteryjnym, funkcjonalnym systemie.

Eksperci mają tu możliwość publikacji swoich danych, zamieszczenia informacji o swoim doświadczeniu, wiedzy i dostępności. Dzięki możliwości stworzenia własnego, profesjonalnego profilu w postaci rozbudowanej e-wizytówki (którą łatwo edytować i uzupełniać o niezbędne informacje) mogą w łatwy i szybki sposób dać się znaleźć potencjalnym zleceniodawcom i klientom nie tylko na terenie kraju, ale również w całej Europie. Wizytówkę można uzupełnić o kalendarz, w którym zaznaczane będą terminy dostępności lub braku dostępności biegłego, jego aktualne obciążenie czy liczba aktualnie przygotowywanych ekspertyz. Dodać można tam również referencje uwiarygadniające umiejętności i kwalifikacje biegłego. Nowe zlecenia biegli i rzeczoznawcy mogą zdobywać uczestnicząc w systemie aukcyjnym – generując konkretne oferty dla danych zapytań publikowanych w serwisie CEBiR.

Dostępny online rejestr CEBiR to równocześnie skuteczne narzędzie pracy wspierające przede wszystkim proces tworzenia, prowadzenia i udostępniania w formie elektronicznej baz danych biegłych i rzeczoznawców przez instytucje i organy do tego upoważnione. Atrakcyjne i dopasowane do potrzeb kancelarii prawnych i firm branży prawniczej funkcjonalności systemu optymalizują proces zarządzania listami biegłych, kontakt z biegłymi sądowymi i ekspertami z różnych gałęzi nauki, techniki, sztuki i rzemiosła, a także instytutami badawczymi.
Korzystanie z systemu zapewnia nie tylko oszczędność czasu, ale zmniejsza wydatki na rzecz opinii eksperckich biegłych i rzeczoznawców. Dostęp do Centralnej Ewidencji Biegłych i Rzeczoznawców jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie przez dowolną przeglądarkę internetową, niezależnie od platformy sprzętowej i systemów operacyjnych, tak z komputerów PC, jak i z tabletów czy ze smartfonów.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CEBiR jest odpowiedzią na bieżące potrzeby w działalności firm z branży prawniczej i Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.

www.cebir.com.pl