Każdy człowiek powinien stanowić o sobie. Tymczasem w Polsce brak regulacji sprawia, że to lekarze i opiekunowie na wczesnym etapie rozwoju dziecka decydują, czy ktoś będzie kobietą, czy mężczyzną.
Nasi zachodni sąsiedzi jako pierwsi w Europie podjęli próbę unormowania sytuacji prawnej osób interseksualnych. I choć na razie zdecydowali się jedynie na zmiany w ustawie o stanie cywilnym, to – jak twierdzą eksperci – jest to dobry moment, by również w Polsce rozpocząć rozmowę o prawach tych osób.
– Sytuacja osób interseksualnych, czyli tych, których biologiczne i morfologiczne cechy płciowe nie pozwalają na jednoznaczne określenie ich płci w binarnym systemie męskie/żeńskie, w obecnym stanie prawnym nie jest przedmiotem regulacji ani nawet pogłębionej dyskusji w świecie przedstawicieli nauki prawa – wskazuje dr Anna Śledzińska-Simon, współautorka raportu „Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce”.