Według prezydenta takie rozwiązanie tworzy precedens. Obowiązki powiatów i gmin są określane przez ustawy, a w tym przypadku oznaczałoby, że ich obowiązki wyznacza samorząd wyższego szczebla. W opinii Bronisława Komorowskiego, takie rozwiązanie rodzi także wątpliwości o ochronę prawną gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo z oddelegowanie na samorządy uprawnień do określania zadań samorządów innych szczebli nie wiąże się z precyzyjnymi kryteriami.

Nowelizacja z sierpnia tego roku spotkała się z protestem środowisk samorządowych. W apelach kierowanych do prezydenta wskazywały one na ryzyko niezgodności ustawy z konstytucją.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza akceptacji dla obecnego modelu, w którym gminy automatycznie przejmują odpowiedzialność za utrzymanie dróg zastępowanych przez nowe trasy. W opinii prezydenta Komorowskiego sytuacja wymaga zmiany, jednak muszą być one precyzyjne. Samorządy na poziomie województw, powiatów i gmin powinny mieć jasność w jakim zakresie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie dróg.

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 września 2013 roku oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.