Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację o drogach publicznych. Bronisław Komorowski ma wątpliwości co do regulacji pozwalających samorządom województwa na przekazywanie samorządom niższych szczebli zarządu nad odcinkami dróg zastępowanymi przez nowe trasy.

Według prezydenta takie rozwiązanie tworzy precedens. Obowiązki powiatów i gmin są określane przez ustawy, a w tym przypadku oznaczałoby, że ich obowiązki wyznacza samorząd wyższego szczebla. W opinii Bronisława Komorowskiego, takie rozwiązanie rodzi także wątpliwości o ochronę prawną gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo z oddelegowanie na samorządy uprawnień do określania zadań samorządów innych szczebli nie wiąże się z precyzyjnymi kryteriami.

Nowelizacja z sierpnia tego roku spotkała się z protestem środowisk samorządowych. W apelach kierowanych do prezydenta wskazywały one na ryzyko niezgodności ustawy z konstytucją.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza akceptacji dla obecnego modelu, w którym gminy automatycznie przejmują odpowiedzialność za utrzymanie dróg zastępowanych przez nowe trasy. W opinii prezydenta Komorowskiego sytuacja wymaga zmiany, jednak muszą być one precyzyjne. Samorządy na poziomie województw, powiatów i gmin powinny mieć jasność w jakim zakresie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie dróg.

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 września 2013 roku oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.