Już wkrótce prokuratorzy mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do historii naszych rachunków bankowych. Stanie się tak, jeśli sprawdzi się prowadzony obecnie program pilotażowy.
10 lipca 2013 r. minie pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej elektronicznej usługi dedykowanej sądom i prokuraturom. System przygotowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) w ramach aplikacji OGNIVO ma umożliwić bezpieczną wymianę informacji finansowych online w postępowaniach dowodowych na linii prokuratura i sądy – banki. To lustrzane odbicie tradycyjnej drogi komunikacji, jaką obecnie prowadzi administracja z instytucjami finansowymi, m.in. na podstawie ustawy – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).
– Historia rachunku pomaga analitykom, a co za tym idzie śledczym, w ustaleniu nie tylko rodzaju i wysokości przepływów finansowych – zauważa Ewelina Wojciechowska, analityk kryminalny w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie.
– Jeśli tylko osoba będąca w zainteresowaniu śledczych regularnie korzysta z bezgotówkowych form płatności, historia rachunku pozwala ustalić, gdzie przebywała, gdzie najchętniej robi zakupy, gdzie jada, jeździ na wakacje bądź spędza wolny czas – dodaje nasza rozmówczyni.
Dotychczasowym problemem w pozyskiwaniu tego typu danych objętych tajemnicą bankową jest czas. Prokuratura musi wystąpić na piśmie o ich uzyskanie, a to trwa i mnoży koszty. OGNIVO ma tę przeszkodę wyeliminować.
– Wdrożenie modułu OGNIVO dla prokuratury daje możliwość nie tylko zapytania o osobę, ale również uzyskania pewnych informacji związanych ze stanem rachunku czy dokumentacją, jaka została wytworzona w trakcie jego zakładania – mówi Ewelina Wojciechowska.
– Pociąga to za sobą korzyści związane ze skróceniem postępowania przygotowawczego, które często przewleka się z uwagi na oczekiwanie na żądane dane – dodaje.
Przypomina, że obecnie średni czas realizacji przez bank żądania udostępnienia danych to minimum miesiąc.
– Dzięki elektronizacji i automatyzacji tego procesu w systemie KIR, czas niezbędny do uzyskania pełnej odpowiedzi banku będzie zredukowany do minimum – uważa analityk z krakowskiej prokuratury.
W pilotażowej wersji programu, która będzie działać przez rok, udział biorą Prokuratura Apelacyjna w Krakowie i dziesięć banków.
– Współpraca z Prokuraturą Apelacyjną jest dla nas bardzo ważna, bo pozwala na dostosowanie rozwiązania oferowanego przez KIR do rzeczywistych potrzeb użytkowników – wskazuje DGP Michał Szymański, wiceprezes zarządu KIR.
– Warunkiem powodzenia projektu wdrażanego przez KIR jest jednak włączenie się możliwie największej liczby sądów i prokuratur – zwraca uwagę.