Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada m.in. zakaz różnicowania składek w zależności od tego, czy kobieta jest np. w ciąży i czy ma dzieci.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej została znowelizowana po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2011 r., zakazującym stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej.

Przed nowelizacją, w oparciu o art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakłady ubezpieczeń mogły różnicować składki i świadczenia ze względu na płeć. W efekcie nowelizacji ustawy stanie się to niemożliwe.