Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności społecznej jest fundacja. Opiera ona swoją działalność na majątku. Ta cecha odróżnia fundacje od stowarzyszeń, w których istotniejszą rolę pełnią ludzie.
W fundacji nie ma członków. Cele fundacji muszą zaś być społecznie lub gospodarczo użyteczne. Fundacje i stowarzyszenia łączy jednak to, że oba te podmioty prowadzą działalność niezarobkową, zyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i mogą prowadzić działalność gospodarczą.
Istotą fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona. To oznacza, że wszelkie dochody fundacji (zarówno z majątku przekazanego przez fundatora, z darowizn, spadków, jak i dochodów z działalności gospodarczej) muszą służyć osiągnięciu celu, jaki sobie stawia fundacja.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kluczowej roli fundatora

Statutu fundacji

Majątku fundacji

Rejestracji w sądzie

Pod jakimi warunkami fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

Czy fundacja zawsze powinna mieć konto bankowe, numery REGON i NIP

Czy każda fundacja ma jakieś obowiązki sprawozdawcze poza finansowymi

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak prawidłowo założyć fundację.