Przepisy kodeksu spółek handlowych nie rozstrzygają, czy i kiedy akcjonariusz uprawniony jest do zaskarżania uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej. Dlatego tą sporną kwestią zajął się Sąd Najwyższy. Co konkretnie wynika z sądowego wyroku?
Anna Bajerska radca prawny, partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Sąd Najwyższy w wyroku dotyczącym możliwości zaskarżania uchwał rady nadzorczej spółki (sygn. akt II CSK 252/11) potwierdził, że podstawą zaskarżenia uchwały rady nadzorczej jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.