Celem projektu jest dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W październiku 2011 r. TK uznał za niezgodny z konstytucją zapis kpk w zakresie, w jakim - w razie umorzenia postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego - uniemożliwia zasądzenie na rzecz pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego kosztów udziału ich pełnomocnika w tym postępowaniu.

Po zmianie ustawy to sądy będą podejmowały decyzję co do potrzeby rozstrzygnięcia o kosztach procesu - w szczególności - co do obciążenia Skarbu Państwa kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i to bez względu na tryb, w jakim toczyło się postępowanie.

W uzasadnieniu projektu przyznano, że nowelizacja może przyczynić się do wzrostu wydatków z budżetu państwa, choć precyzyjne określenie skali tego zjawiska nie jest na razie możliwe.

Teraz projekt trafi do Sejmu.