Rząd pozytywnie ocenia prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie, nad którym toczą się prace w Sejmie. W sprawie nasion genetycznie modyfikowanych (GMO) toczyło się wiele dyskusji, jednak propozycja prezydenta jest niemal identyczna z projektem, który powstał w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednak zawiera istotną różnicę – utrzymuje zakaz obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi (GMO). Ten element projektu Rada Ministrów oceniła wczoraj negatywnie.
W opinii Ministerstwa Rolnictwa, które przygotowało projekt stanowiska rządu, utrzymanie zakazu rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian może wiązać się z karami finansowymi dla Polski.
Zdaniem rządu pewne zakazy dla GMO można wprowadzić w inny sposób, niż zapisując to w ustawie.
W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów wskazano, że zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian można wprowadzić w drodze rozporządzenia, kierując się m.in. ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Polski lub potrzebą uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi, dla zwierząt, roślin i środowiska.
Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że przygotowało już nawet odpowiedni projekt rozporządzenia.

Etap legislacyjny
Projekt