W opinii Ministerstwa Rolnictwa, które przygotowało projekt stanowiska rządu, utrzymanie zakazu rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian może wiązać się z karami finansowymi dla Polski.

Zdaniem rządu pewne zakazy dla GMO można wprowadzić w inny sposób, niż zapisując to w ustawie.

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów wskazano, że zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian można wprowadzić w drodze rozporządzenia, kierując się m.in. ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Polski lub potrzebą uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi, dla zwierząt, roślin i środowiska.

Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że przygotowało już nawet odpowiedni projekt rozporządzenia.

Etap legislacyjny
Projekt