Sejm znowelizował w piątek ustawy dotyczące ostateczności rozrachunku w systemach płatności, niektórych zabezpieczeń finansowych oraz Prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany dotyczą wprowadzenia do polskich regulacji przepisów wynikających z unijnych dyrektyw.

W głosowaniu udział wzięło 440 posłów; za nowelizacją opowiedziało się 396 parlamentarzystów, przeciw było 43, a jeden się wstrzymał.

Zmiany w ustawach zostały przygotowane przez rząd.

Płatności - szersza definicja, rozszerzenie podmiotowe

W ustawie o ostateczności rozrachunku w systemach płatności m.in. rozszerzono definicję systemu płatności oraz definicję systemu rozrachunku papierów wartościowych o kwestie dotyczące rozliczeń.

Kolejne zmiany dotyczą dodania do definicji instytucji, które mogą uczestniczyć w systemach płatności lub systemach rozrachunku papierów wartościowych "firmy inwestycyjnej". Dzięki temu w noweli ujęto wszystkie podmioty prowadzące działalność maklerską w Polsce.

Upadłość - poszerzenie podmiotowe

Z kolei w Prawie upadłościowym i naprawczym m.in. rozszerzono listy przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane w celu wykonania zobowiązań upadłego uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych. Do katalogu włączono całość instrumentów finansowych, które znajdują się na rachunku rozliczeniowym upadłego.

Zabezpieczenia - dodanie wierzytelności kredytowej

Do ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych wprowadzono nową kategorię aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności - wierzytelność kredytową. Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na wierzytelnościach kredytowych będzie polegać zarówno na przeniesieniu, jak i na ustanowieniu zastawu finansowego. Włączono także przepisy dotyczące ochrony wierzyciela zabezpieczonej wierzytelności kredytowej.

Teraz znowelizowanymi ustawami zajmie się Senat.