Nie można wydrukować z internetowych stron Ministerstwa Sprawiedliwości pełnych informacji o spółkach, zakładach opieki zdrowotnej czy stowarzyszeniach.
Resort nie zadbał bowiem dotąd o stosowną zmianę systemu, którym administruje. Nie możemy tym samym uzyskać aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestrów, które są częścią Krajowego Rejestru Sądowego.
Tymczasem samodzielnie sporządzone wydruki danych udostępnionych na stronach MS mają – zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy – taką samą moc jak dokumenty papierowe wydawane przez Centralną Informację KRS. Na razie założenia te pozostają teorią i jak dotąd nadal nie można – np. składając pozew – dołączyć do niego wydruku z komputera o spółce własnej lub tej, której wytaczamy proces. Ze względu na opóźnienia w resorcie nadal musimy uzyskać dokument z Centralnej Informacji metodą tradycyjną.
Podstawa prawna
Art. 4 ust 4a i 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).
Art. 9 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (...) (Dz.U. z 2011 r. nr 297, poz. 1760).