Jednoczesne karanie punktami karnymi i mandatem za popełnione wykroczenie może naruszać konstytucję – uważa Krajowa Rada Sądownictwa. Swoje stanowisko przedstawiła przy okazji opiniowania projektowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zmian dotyczących postępowania wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
KRS wskazuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował podobne przepisy jednej z nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowela ta przewidywała stosowanie jednocześnie pieniężnych kar administracyjnych oraz systemu punktów karnych za popełniane wykroczenia. W swoim orzeczeniu (sygn. akt Kp 4/09) trybunał stwierdził, że takie rozwiązanie naruszało art. 2 konstytucji.
W obecnych przepisach współistnieją mandaty karne (a nie kary administracyjne) oraz punkty karne. Zdaniem KRS sytuacja jest jednak bardzo podobna.